گریه لازم دارم واطرافیانم سرخوشند/حال وروزم مثل حال مرتضی پاشایی است

مهرمان را که با اسید سوزاندند آبانمان را که سرطان سیاه کرد خدایا! آذر را به خودت سپردم 1-تیتر از سعید بیابانکی است 2-خدایا ... ادامه مطلب
/ 60 نظر / 147 بازدید
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
8 پست
روزمرگی
85 پست
ادبی
28 پست
داستانک
38 پست
زنان
1 پست