30شهریور روز گفت وگوی تمدن ها

با اینکه اصلا حسش نبود اما یه جور احساس وظیفه کردم خب! چیه مگه؟!

بدون شرح:

/ 33 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خیلی تنهام...

________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ___@@@@@@@@@@@@@ ___@@@@@@@@@@@@@ ____________________ _________@@@@@@@ _____@@@@@@@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ ______@@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@ _______________________________ __@@@@@____________@@@@@ ___@@@@@__________@@@@@ ____@@@@@________@@@@@ _____@@@@@______@@@@@ ______@@@@@____@@@@@ _______@@@@@__@@@@@ ________@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@@@ __________@@@@@@@@ ___________@@@@@@@ ____________@@@@@@ __________________________ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _____

امیر

سلام آپ کردم حتما بیا...منتظرتم هستما!

مریم

سلام اجازه هست لینکت کنم؟[خجالت][پلک]

غریبه آشنا

درود میدونی یه بزرگی میگه که در دنیا زخم هائی هست که مثل خوره روح رو میخوره این گفتگوی تمدنها هم یکی از همین زخمهاست که داره روح یه عده رو بد جور میسوزونه واسه همین از تقویم حذفش کردن بدرود

مطهر ××××

اما اینجا باید باکمال تاسف بگم که اه اه این عکس خائن وطن فروش و آزاد ساز فحشا وبلاگت رو به گند کشیده پاکش کن. ازطرف یه عاشق که عشق رو به معشوقش انتها نمی ده بلکه برای وطنش و هم وطنانش و خون شهیدان وطنش عشق صرف می کنه[گل]

نیوشا

یادش به خیر گفت و گوی تمدن ها هم حرف قشنگی بود ولی عملی نشد ! احمدی نژاد هم گفت مهرورزی [نیشخند] هر کی یه شعاری میده و میره در کل معتقدم هیچ کس رو نباید خیلی جدی گرفت ولی حیف که از تقویم پاکش کردند [ناراحت]

نیوشا

یادش به خیر گفت و گوی تمدن ها هم حرف قشنگی بود ولی عملی نشد ! احمدی نژاد هم گفت مهرورزی [نیشخند] هر کی یه شعاری میده و میره در کل معتقدم هیچ کس رو نباید خیلی جدی گرفت ولی حیف که از تقویم پاکش کردند [ناراحت]

انه انه خیلی ا نه حالا دگه گندشم حسابی د اومده شما ام خبارو دوست درید ولی تا چند وقت دیگه میبینیدچه بوی گندی ا نگلیس مثل ...میپیچه و بعدش ....جرج سرس به جای علی انابی طالب میشه رهبرآقایون مبارکه ..