نرم نرمک می رسد اینک بهار

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوتر های مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

***********نوروز مبارک***********

 

/ 1 نظر / 11 بازدید