عشق

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی

که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب

.

.

.

.

.

(دلم عشق می خواد!)

شعرم راستی مال محمدعلی بهنیه

/ 4 نظر / 14 بازدید
F!

Begu mano kam dari begu...!

یاسمن

دچار یعنی عاشق . یک دنیا عشق تقدیم تو عزیزم .[گل]