ایستگاه آخر

قطار!

منتظر نمان

مسافرها همه رفتند

جا ماندی...

.

.

1-دیشب رفتم بوستان شهدای گمنام//فکر اینکه یکی از اآنها شاید عراقی باشد آزارم می داد آنقدرها گذشت ندارم که برای یک عراقی فاتحه بخوانم

2-مهران جان مدیری خوش آمدی!!

3-شیر کیلویی 1000!!! گوجه آن هم در ورامین کیلویی 3500!!

4-اگر برای مردان تعالی وعروجی منصوراست، ازهمت بلند زنان است(دکتر شریعتی) روزمون مبارک!

/ 78 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دلداده

سلام عزیزم ممنون که بهم سرزدی تراخدابرام دعاکن

سیمین

چه سخت .. هم زمستان باشد ! هم ابر باشد !.....هم باران باشد ..! هم خیابان ِ خیس باشد .. امـــــا.. ... ... نه تـــــو باشی .. نه دستی برای فشردن باشد !.. نه پایی برای قدم زدن باشد و .. نه نگاهـــی برای زل زدن...!! سلام ممنون از حضورتون

مرداب شماره 13

سلام . .. .. قطار رد شد و رفت مسافرا موندن . .. مسافرا که برن قطار میمونه . .. اِ مگه یادت نیس دو سال پیش گفت گوجه سر کوچه ما کیلو 2 تومنه !!!!

حسرت

اون عراقی هم به شاید به زور اومده بود جنگ... مثل خیلی از شهدای ما!

فاطمه

ما شیرازیا به گوجه می گیم گورجه اینجا گورجه کیلویی ده هزار تومن باورت می شه؟؟؟!!!!!!!!!!

ببو

قطار می رود …. تو می روی ….. تمام ایستگاه می رود ………… و من چقدر ساده ام که سالهای سال ، در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام!!! قیصر

هواداران جوان دکترقالیباف خراسان

سلام دوس داشتین ما را لینک کنین و خبرمان کنین تا شما را لینک کنیم هواداران جوان دکترقالیباف خراسان http://www.drmbghalibaf.blogfa.com چرا قالیباف ؟؟!! - چون رفتاری دینی دارد - چون مفاهیم دین را فهمیده - چون اهل بیت دوست است - چون رزمنده بوده هست و خواهد بود - چون حسن سابقه دارد و نیاز به سابقه سازی ندارد - چون مدرک معرفتی اش را از دانشگاه جهاد و شهادت گرفته - چون دروغگو و ظاهرساز نیست - چون نیاز به مدرک قلابی ندارد - چون کاپیتان هواپیمای عشق است - چون هر چند سرش شلوغ است ولی پیشکسوتان جهاد و شهادت را فرموش نکرده و نخواهد کرد - چون هر جا رفته و خدمت کرده منشأ خیر وبرکت و پیشرفت بوده از فرماندهی بر قلوب بسیجیان خراسان در جبهه تا فرماندهی در نیروی هوایی سپاه و مدرنیزه کردن آن تا فرماندهی بر پلیس کشور و پاسخگو شدن و عملیاتی شدن آن تا شهرداری بر تهران و انجام یه دنیا کار و تحول این ابر شهر - چون سیاستمدار است نه سیاستزده - چون جریان ساز مثبت است نه جریان زده منفی - چون اعتبار میبخشد و اعتبارگیر نیست - چون میفهمد و نیازی به فهماندنش نیست - چون عاقل است و عاقلمدارانه رفتار میکند - چون خوب حرف میزند و حرفش حرف ساز نی